CONTROL AMBIENTAL


Expositor: DEKRA
Tipus:
Lloc:

Horari: dimarts, 22 d’octubre de 2019  10:00 - 10:00  

DEKRA és una empresa de referència en el sector del control ambiental, amb una dilatada experiència tant en l'àmbit del control, seguiment i vigilància ambiental d'activitats, com en la redacció d'estudis i informes de caràcter ambiental associats a qualsevol mena d'instal·lació, activitat o actuació.

> Atmosfera

> CAU (Control Atmosfèric d'Establiments)

> Aigües

> Acústica

> Residus

> Sòls

> Altres


DEKRA
Adreça: c/Nàpols, 249 - 4ªPlanta
Localitat: barcelona
CP: 08013
Província: barcelona
Comunitat autònoma: cataluña
Telèfon: 934940001
Correu electrònic: josep.dalfo@dekra.com
Estand 411