CONTROL D'ACTIVITATS


Expositor: DEKRA
Tipus:
Lloc:

Horari: dimarts, 22 d’octubre de 2019  10:00 - 10:00  

DEKRA està habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya com a Entitat de Control en l'àmbit de la prevenció i control de les activitats (002-EC-*PCAA) per a qualsevol tipologia d'activitats: Industrials, Comercials i Serveis, Ramaderies, Gestors de Residus i Mineres.

En aquest sentit DEKRA actua en la comprovació inicial i periòdica, o la inspecció de les activitats verificant que es compleixin les prescripcions i determinacions fixades per la legislació ambiental aplicables i específicament, les senyalitzades en l'autorització ambiental o llicència ambiental.

 > Inspecció Ambiental Integrada

> Control Ambiental

> Certificació Tècnica d'Activitats

> Inspecció d'Activitats Recreatives


DEKRA
Adreça: c/Nàpols, 249 - 4ªPlanta
Localitat: barcelona
CP: 08013
Província: barcelona
Comunitat autònoma: cataluña
Telèfon: 934940001
Correu electrònic: josep.dalfo@dekra.com
Estand 411