Curs complet

Per afegir el seu nom a la llista d'espera en cas de desistiment o per una pròxima edició, enviar-nos un correu electrònic: fundacio@udl.cat